dnes je 23.7.2024

Input:

Vzor - Mzdový výměr

6.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.1.1
Vzor – Mzdový výměr

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Zaměstnanec:........................................................

Datum narození:.....................................................

Bytem:..................................................................

Pracovní zařazení:...................................................

V návaznosti na pracovní smlouvu, kterou jste uzavřel dne .................. s naší společností jako zaměstnavatelem, Vám byla stanovena mzda ve výši ............... Kč (slovy: ....................... korun českých).

Mzda

Nahrávám...
Nahrávám...