dnes je 23.7.2024

Input:

Vzor - Dodatek pracovní smlouvy - doplnění podmínky vysílání zaměstnance na pracovní cesty

10.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.2.2
Vzor – Dodatek pracovní smlouvy – doplnění podmínky vysílání zaměstnance na pracovní cesty

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Zaměstnavatel:

...........................................................................

se sídlem ...........................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .........

jehož jménem jedná ..........................................

(dále jako "zaměstnavatel")

a

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jako "zákoník práce"), uzavírají tento

dodatek k pracovní smlouvě
I.

1.1 Smluvní strany uzavřely dne

Nahrávám...
Nahrávám...