dnes je 21.7.2024

Input:

Výzva k odstranění nedostatků odvolání účastníka řízení

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.2.5 Výzva k odstranění nedostatků odvolání účastníka řízení

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD:

 
Odvolatel 
Čj.
 
Vyřizuje:
 
V

dne  

Vzor
Výzva k odstranění nedostatku(-ů) odvolání proti rozhodnutí ve věci ..................... / usnesení o ............ podle § 82 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád)

Dne .................. bylo u příslušného správního orgánu podáno odvolání proti jeho *)rozhodnutí ve věci .............. / usnesení o .................. ze dne ..............., čj. .................

Ust. § 82 odst. 2 SŘ stanoví, že odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu (tj. z podání musí být patrno:

  1. kdo je činí (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě adresu pro
Nahrávám...
Nahrávám...