dnes je 23.7.2024

Input:

Vyrozumění dalšího účastníka řízení o podaném odvolání

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.2.4 Vyrozumění dalšího účastníka řízení o podaném odvolání

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD:

 
Všem účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat 
Čj.
 
Vyřizuje:
 
V

dne  

Vzor
Vyrozumění účastníka řízení o podaném odvolání

Ve smyslu ust. § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen "správní řád") Vás, jako účastníka řízení ve věci ................................................................................... uvědomujeme, že účastník řízení ............p. ....................................., nar. ............, trvale bytem ............ využil(-a) svého práva a proti *)rozhodnutí / usnesení Městského úřadu ............, odboru ............ ze dne ............ ve věci .......................... podal(-a) v zákonné lhůtě odvolání.

V příloze Vám zasíláme stejnopis podaného odvolání, přičemž podle ust. § 86 odst. 2 SŘ Vás vyzýváme, abyste se k němu ve lhůtě do ................. dnů po doručení této výzvy (podle § 86 odst. 2 SŘ musí být stanovena přiměřená lhůta, která nesmí být kratší než 5 dnů) vyjádřil.

Následně může být řízení podle

Nahrávám...
Nahrávám...