dnes je 21.4.2024

Input:

Vodní zákon a přijetí faktických opatření k odstranění následků porušení právní povinnosti

10.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V konkrétním případě byla uložena pokuta ve výši 250 000 Kč za správní delikty spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod podzemních bez povolení, za nesledování kvality vypouštěných odpadních vod, a dále pak byly v rozporu s rozhodnutím vodoprávního úřadu překročeny limity „m“ a přípustný počet překročení limitů „p“ (podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2017, čj. 2 As 75/2017-27).

Stěžovatelka v řízení u Nejvyššího správního soudu mj. uvedla, že se městský soud dostatečně nezabýval vysokými finančními náklady na ČOV, jejíž vybudování bylo podle stěžovatelky možno považovat za faktické opatření ve smyslu § 125l odst. 3 vodního zákona, a že uložená pokuta byla nepřiměřeně tvrdá. Nejvyšší správní soud však tuto námitku vyhodnotil jako nedůvodnou a uvedl, že realizací nové ČOV stěžovatelka pouze plnila povinnosti vyplývající z § 5 odst. 3 vodního zákona, a že vynaložené náklady nebylo možno považovat za náklady na učiněná opatření podle § 125l odst. 3 vodního zákona. Ze

Nahrávám...
Nahrávám...