dnes je 21.4.2024

Input:

Vlastník pozemku a udělení výjimky pro zásah do biotopu vybraných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

28.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je vlastník pozemku, na kterém se na nachází biotop vybraného zvláště chráněného druhu účastníkem řízení podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny?

Odpověď:

Výsledek řízení o žádosti o tzv. druhovou výjimku nemůže zasáhnout do subjektivních práv vlastníka pozemku, na kterém by měla být výjimka realizována, proto vlastník není účastníkem řízení ve věci výjimky stran

Nahrávám...
Nahrávám...