dnes je 23.4.2024

Input:

Venkovské prodejny maloobchodu a dotační možnosti pro obce

17.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak ukazují dosavadní trendy prodejny maloobchodu ve venkovských obcí stále častěji zanikají. Tento negativní trend je setrvalý. Příčinou je konkurence větších nákupních center, vyšší míra automobilizace obyvatel, ale také růst mezd, provozních nákladů, které nutí majitele malých prodejen k ukončení činnosti. Každý rok zanikalo několik stovek prodejen (do velikosti 400 m2).

Význam prodejny maloobchodu pro obyvatele

Prodejna maloobchodu zajišťuje obyvatele venkovských obcí základním sortimentem potravin, drogerie, popř. i dalším zbožím. Kromě této základní funkce, však mohou plnit na malé obci i jakousi sociální funkci – lidé se tu shromažďují, předávají si aktuální informace, vytvářejí se vztahy a sounáležitost s obcí.
Je zde příležitost na vytvoření pracovního místa minimálně 1-2 prodavačů/prodavaček. Existuje část obyvatel – senioři, matky s dětmi, tělesně a mentálně postižení, kteří objektivně nejsou schopni absolvovat dlouhé pravidelné cesty za větším nákupem v obchodním centru. Vše toto stojí obci za uvážení, zda není vhodné postupně mizející prodejny nějakým způsobem podchytit a za cenu podpory části jejich výdajů, je v obcích udržet.
Při rozhodování je třeba kombinovat kritéria ekonomická a sociální – komfort obyvatel, soudržnost v obci. Komerční kritérium by rozhodně nemělo být na prvním místě. Dosáhnout zisku v této činnosti může být dlouhodobě reálně nemožné.
Ve světle koronavirové pandemie se význam prodejny na malé obci o to více ukazuje. Často je to v obci to poslední kromě obecního úřadu, nač se mohou obyvatelé spolehnout. Ale je tu i faktor času – i zdraví dospělí lidé mohou uvažovat o tom, zda se jim vyplatí každou sobotu strávit 2-3 hodiny svého volného času dopravou a nakupováním, když by tento čas mohli věvnovat rodině nebo koníčkům. I na tuto potřebu může obec reagovat.

Podpora maloobchodu ze strany obce

Malá prodejna má především mzdové výdaje na prodavače, provozní výdaje hrají menší roli. Je však ale také třeba zajistit provozní kapitál na nákup nezbytného zboží na prodejně a jeho obnovu. Významné už nejsou tolik investiční výdaje do samotné budovy nebo dalšího vybavení – postačí pokladna se základními funkcemi zajišťující evidenční povinnost dle EET.
Na všechny tyto výdaje může obec nějakým způsobem přispívat – fixní částkou na rok, % z výdajů nebo tržeb. Může pokrývat prokázanou ztrátu prodejny. Nově lze také využít dotačních titulů krajů (k tomu blíže viz závěr tohoto článku). Je na obci, aby se dobře seznámila s ekonomikou fungování prodejny a nastavila podpůrný mechanismus, který zajistí udržitelnost provozu prodejny, aniž by dotace z obce dosahovaly nadměrných částek.
Obecný trend v kapitalismu, který nepřeje periferii, malým podnikům a naopak více odměňuje velké podniky, oblasti s hustším osídlením, bohužel nelze výrazně zvrátit. Dotace ze strany státu nebo krajů mohou jen do určité míry zmírňovat negativní dopady v těch nejvíce postižených místech.
Ale ani u projektu tohoto typu nelze podcenit význam důvěry a transparentnosti. Je vhodné na provozovatele provést výběrové řízení s předem jasnými podmínkami (jaké výdaje prodejny hradí provozovatel, v jaké části vypomůže finančně obec v investicích nebo provozu, na jak dlouho je takový kontrakt uzavírán). Protože už samotné narušení důvěry vůči rozhodování obce by mohlo zájem zákazníků o nákup v prodejně výrazně snížit, pokud by se např. obyvatelé domnívali, že projekt pouze posloužil k zaměstnání ženy pana starosty s tučným dotováním z obecního rozpočtu a jiným zájemcům ani nebyla dána šance se se svým podnikatelským záměrem přihlásit.

Partnerství soukromého sektoru a obce

Obec má možnost uzavřít dohodu se soukromým sektorem – majitelem prodejny. Tato dohoda by měla být založena na win-win strategii – tedy, aby z toho měly něco obě strany, aby obě strany dosáhly v této věci vítězství.
Obec může nabídnout např. nájem prostoru za symbolickou 1 Kč, financování rekonstrukce, dotaci na provoz nebo na 1 Kč tržeb nebo úhradu ztrát. Obchodník na oplátku nabídne dlouhodobý závazek provozování. Obchodní podmínky mohou být po určité době (po skončení roku nebo platnosti nájemní smlouvy) přehodnocena a přenastaveny, aby stále byly i za změněných podmínek výhodné pro obě strany.
Také je možné hledat možné synergie, prodejnu lze spojit s poskytováním jiných služeb, které jsou pro obec prospěšné a výhodné – např. pošta, školní jídelna, knihovna, matrika atd. Společný prostor může
Ale partnerství je třeba navázat také se zákazníky – obyvateli obce. Projekt nepostačí prosadit na zastupitelstvu. Je třeba mnohem dříve vstoupit do veřejné debaty s potenciálními zákazníky. Jaký obchod chtějí, s jakým sortimentem, jakou provozní dobu. Tyto základní praktické otázky je třeba s nimi řešit, a tak si získat jejich zájem a důvěru. Bez budoucích zákazníků, kteří budou stabilní i s tržbami, které v prodejně zanechají, nedává projekty podpory maloobchodní prodejny smysl. Pouze by obecní rozpočet dotoval něco, o co nebude zájem.

Dotační možnosti

Dotace na maloobchodní prodejny v nedávné době nabídly některé kraje. Tato část článku se pokouší o nějaké srovnání těchto dotačních titulů, i když je

Nahrávám...
Nahrávám...