dnes je 13.7.2024

Input:

Věcná kontrola příjemcem služby údajů z dokladu s rozúčtováním tepla a teplé vody

21.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.4.1 Věcná kontrola příjemcem služby údajů z dokladu s rozúčtováním tepla a teplé vody

Ing. Jiří Skuhra, CSc.

Tabulka zde ke stažení.

Pořadovéčíslo   Položka   Rozměrjednotkysledova-né velič.   Zúčtov.jednotka.   Příjemceslužby   Pozn.  
1.   Spotřeba tepla na vytápění zúčtovací. jednotky   GJ   +     1  
2.   Spotřeba tepla na přípravu TV za zúčt. jednotku   GJ   +     1  
3.   Množství TV dodané do zúčtovací jednotky   m3   +      
4.   Cena tepla na vytápění   Kč/GJ   +      
5.   Cena tepla na přípravu TV   Kč/GJ   +      
6.   Cena vody pro přípravu TV (vodné a stočné)   Kč/m3   +      
7.   Celkové náklady na vytápění   Kč   +   +    
8.   Celkové náklady na teplo na přípravu TV   Kč   +   +    
9.   Náklady za vodu pro přípravu TV   Kč   +   +    
10.   Měrné náklady na vytápění v rámci zúčt. jednotky   Kč/m2   +   +    
11.   Podíl nákladů základní a spotřební složky na ÚT   %   +      
12.   Základní složka nákladů na vytápění   Kč   +   +    
13.   Spotřební složka nákladů na vytápění   Kč   +   +    
14.   Podíl nákladů zákl. a spotř. složky na teplo v TV   %   +      
15.   Základní složka nákladů na teplo v TV   Kč   +   +    
16.   Spotřební složka nákladů na teplo v TV   Kč   +   +    
17.   Započitatelná podlahová plocha   m2   +   +    
18.   Podlahová plocha   m2   +   +    
19.   Koeficienty a součinitelé pro výpočet započitatelné podlahové plochy   -     +    
20.   Průměrný počet bydlících osob   osoby   +   +   2  
21.   Hodnota odečtu měřidel nebo indikátorů   - / m3     +    
22.   Koeficienty a korekce pro přepočet odpočtu   -     +   3  
23.   Součet přepočtených hodnot odpočtů (náměrů)   -   +   +   3  
24.   Součet odečtených spotřeb podle vodoměrů v bytech a nebytových prostorech   m3   +   +   4  
25.   Součet odečtených spotřeb podle vodoměrů ve společných prostorech   m3   +   +   5  
26.   Měrná spotřeba tepla na 1 m 2 započ.podl. plochy   GJ/m2   +     6  
27.   Vypočtená výše úhrady za tepelnou energii na vytápění (= základní + spotřební složka)   Kč     +    
28.   Vypočtená výše úhrady za tepelnou energii na přípravu TV (= základní a spotřební složka)   Kč     +    
29.   Vypočtená výše úhrady za vodné a stočné TV   Kč     +    
Nahrávám...
Nahrávám...