dnes je 27.5.2024

Input:

Usnesení o ustanovení znalce

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.3 Usnesení o ustanovení znalce

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD:
 
ZnalecPan(-í) roč. 
Čj.
 
Vyřizuje:
 
V

dne  

U S N E S E N Í

Vzor
Městský úřad ............... rozhodl takto:

Podle § 56 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád), se ustanovuje k odbornému posouzení ............................. (= skutečností, k nimž je třeba odborného posouzení) v řízení ve věci ................................................................................................... znalcem p. .................., nar. .........., trvale bytem .........................................................................

Znalci se ukládá, aby posudek ...................... (specifikovat požadovaný obsah znaleckého posudku) vypracoval písemně a předložil jej správnímu orgánu do

Nahrávám...
Nahrávám...