dnes je 23.5.2024

Input:

Usnesení o ustanovení společného zástupce

24.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3.1 Usnesení o ustanovení společného zástupce

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Usnesení o ustanovení společného (-ých) zástupce(-ů) podle § 35 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD ..........................  
Společný(-í) zástupce(-i)Pan(-í)  
roč.  
Čj..  Vyřizuje:.  V dne  

USNESENÍ

Městský úřad ................ rozhodl takto:

VARIANTA 1 *)

Podle § 35 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád), se v řízení ve věci ........................................................ ustanovuje ..........................., nar. .........., trvale bytem ......................., (některý z účastníků, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobu oprávněnou činit úkony jménem právnické osoby) společným zástupcem .................. (účastníků majících na věci společný zájem)

VARIANTA 2 *)

Podle § 35 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád), se v řízení ve věci ........................................................ ustanovuje ................, nar. ....... , trvale bytem ............, (některý z účastníků, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobu oprávněnou činit úkony jménem právnické osoby) společným zástupcem ............................................. (vyjmenovaných účastníků majících na věci

Nahrávám...
Nahrávám...