dnes je 21.4.2024

Input:

Usnesení o uložení povinnosti předložit věc nebo strpět ohledání věci na místě

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.2 Usnesení o uložení povinnosti předložit věc nebo strpět ohledání věci na místě

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD ........................................ 
Osoba, která je vlastníkem věci nebo uživatelem věci nebo má věc u sebe 
Čj.
 
Vyřizuje:
 
V

dne  

U S N E S E N Í

Vzor
Městský úřad ............... rozhodl takto:

Podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád), se ukládá ................................... (*)vlastníku věci / uživateli / tomu, kdo má věc u sebe), nar. ..........., trvale bytem ..............., povinnost *)předložit .................................. (věc) Městskému úřadu ............ /*)strpět ohledání ....................... (věci) na místě v

Nahrávám...
Nahrávám...