dnes je 21.6.2024

Input:

Usnesení o uložení povinnost předložit listinu k provedení důkazu - editační povinnost

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.2 Usnesení o uložení povinnost předložit listinu k provedení důkazu - editační povinnost

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Tabulka


*) Policie ČRNEBO*) Obecní policie (v řízení před orgány obcí)
 
Osoba, jíž je ukládána povinnost 
Čj.
 
Vyřizuje:
 
V

dne  

U S N E S E N Í

Vzor
Městský úřad ............... rozhodl takto:

Podle § 53 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád), se ukládá ....................., nar. ..........., trvale bytem ..............., povinnost předložit Městskému úřadu ................. listinu ........................, a to do lhůty ................

Odůvodnění:

Správní orgán může usnesením uložit tomu, kdo má listinu potřebnou k provedení důkazu ke zjištění stavu věci, o němž

Nahrávám...
Nahrávám...