dnes je 20.5.2024

Input:

Usnesení o tom, zda osoba je či není účastníkem řízení

24.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1 Usnesení o tom, zda osoba je či není účastníkem řízení

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Usnesení o tom, zda osoba je/není účastníkem řízení podle § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD .................................

(Tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno) 
Čj..  Vyřizuje:.  V dne  

USNESENÍ

Městský úřad ................ rozhodl takto:

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád), *) JE / NENÍ .................................... nar. ................, trvale bytem ......................, účastníkem řízení ve věci

Nahrávám...
Nahrávám...