dnes je 23.6.2024

Input:

Usnesení o provedení opravy zřejmé nesprávnosti v protokolu

22.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.5 Usnesení o provedení opravy zřejmé nesprávnosti v protokolu

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Usnesení o provedení opravy zřejmé nesprávnosti v protokolu podle § 18 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb.

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD:.  
Čj..  Vyřizuje:.  V dne  

U S N E S E N Í

Městský úřad ................ rozhodl takto:

Podle § 18 odst. 6 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen "správní řád"), se provádí oprava protokolu .............. (o čem, ze dne ..... případně další jeho bližší konkretizace) v části týkající se ......................................................... tak, že tato část po opravě zní "........................................................“.

Odůvodnění:

(Především

Nahrávám...
Nahrávám...