dnes je 20.6.2024

Input:

Usnesení o odepření nahlížení do spisu nebo části spisu

24.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3.5 Usnesení o odepření nahlížení do spisu nebo části spisu

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Usnesení o odepření nahlížení do spisu/části spisu podle § 38 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD ..........................  
(Osoba, jíž se odepírá nahlédnutí do spisu nebo jeho části)Pan(-í)  
roč.  
Čj..  Vyřizuje:.  V dne  

USNESENÍ

Městský úřad ................ rozhodl takto:

Podle § 38 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád), se odepírá ........................... (jiným osobám uvedeným v § 38 odst. 2 správního řádu) nahlédnutí do spisu (nebo jeho části) spisové značky

Nahrávám...
Nahrávám...