dnes je 20.6.2024

Input:

Těžba zeminy z koryta vodního toku

23.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je možné těžit zeminu (kameny) z koryta vodního toku? Pokud ano, za jakých podmínek?

Odpověď:

Podle § 46 vodního zákona je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryt vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být

Nahrávám...
Nahrávám...