dnes je 23.4.2024

Input:

Stavby v aktivní zóně záplavového území

14.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jakému režimu podléhají stavby v aktivního zóně záplavového území? Lze je zde realizovat, popř. za jakých podmínek? A jaký režim platí pro stavby v tomto území již existující?

Odpověď:

Podle § 67 odst. 1 vodního zákona se aktivní zóně záplavových území nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak

Nahrávám...
Nahrávám...