dnes je 20.6.2024

Input:

Smlouva o zrušení služebnosti užívacího práva

10.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.14
Smlouva o zrušení služebnosti užívacího práva

Mgr. Pavla Krejčí

Zde klikněte pro stažení vzoru.

Smlouva o zrušení služebnosti užívacího práva

uzavřená v souladu s § 1300 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen "NOZ")

Smluvní strany:

Bohuslav Mráček

r. č.: 551207/961

bytem Thámova 534/10, Praha 6-Dejvice, 160 00

jako oprávněný ze služebnosti na straně jedné (dále jen "oprávněný ze služebnosti")

a

Jaroslava Smutná

r. č. 525610/2018

bytem Krajní 324/55, Praha 6-Veleslavín, 162 00

Eva Smutná

r. č.: 516211/1264

bytem Krajní 324/55, Praha 6-Veleslavín, 162 00

jako povinné služebností na straně druhé (dále jen "povinné služebností")

uzavírají tímto tuto

smlouvu o zrušení služebnosti

I.

  1. Povinné služebností prohlašují, že mají ve spoluvlastnictví nebytovou jednotku garáž, č. jednotky 777, umístěnou v budově bez čísla popisného nebo evidenčního postavené na pozemcích p.č. 299/24 a p.č. 299/25, vše v katastrálním území Veleslavín, obec Praha, okres Hlavní město Praha (dále jen "garáž"), přičemž výše spoluvlastnického podílu každé z nich činí id. ½ k celku. Povinné služebností prohlašují, že garáž vznikla jako jednotka ještě na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).
  2. Ke garáži jako celku přísluší spoluvlastnický podíl na společných částech budovy bez čísla popisného nebo evidenčního postavené na pozemcích p.č. 299/24 a p.č. 299/25, vše v katastrálním území Veleslavín, obec Praha, okres Hlavní město Praha, o velikosti ideální 1/32 k celku.
  3. Ke garáži jako celku dále přísluší spoluvlastnický podíl na pozemcích p.č. 299/24 a p.č. 299/25 vše v katastrálním území Veleslavín, obec Praha, okres Hlavní město Praha, o velikosti ideální 1/32 k celku.
  4. Vlastnické právo povinných k výše uvedeným nemovitostem
Nahrávám...
Nahrávám...