dnes je 26.2.2024

Input:

Původce závadného stavu způsobeného odpadními vodami ze skládky

16.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdo je původcem závadného stavu podle § 42 odst. 1 vodního zákona, je-li tento stav způsoben odtokem odpadních vod ze skládky?

Při hledání osoby, která je původcem ve smyslu § 42 odst. 1 vodního zákona, a která v důsledku toho nese odpovědnost za škodlivý následek, je třeba hledat tu osobu, která porušila povinnost k ochraně povrchových nebo podzemních vod . Jako obecné pravidlo lze předpokládat, že touto osobou bude v případě skládky, z níž nedovoleně odtékají odpadní vody, obvykle vlastník těchto pozemků, tedy osoba mající z definice vlastnictví obvykle odpovědnost za následky jejím majetkem způsobené. Vlastník tak podle tohoto obecného pravidla nebude původcem pouze pro sám fakt vlastnictví pozemku, ale proto, že je to obvykle právě vlastník pozemku, kdo má nejtěsnější vztah k dějům na pozemku se odehrávajícím. Z uvedeného nicméně plyne také speciální pravidlo, podle nějž se odpovědnost vlastníka pozemků neuplatní, pokud je přítomen jiný subjekt, jehož vztah ke škodlivému následku je těsnější. Tento vztah obvykle spočívá buď v aktivní činnosti subjektu na pozemku skládky, typicky v

Nahrávám...
Nahrávám...