dnes je 21.6.2024

Input:

Protokol o předání a převzetí domu do správy

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4.3
Protokol o předání a převzetí domu do správy

JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Adriana Kvítková

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf.

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOMU DO SPRÁVY

Předávající:  ...................................................................................................
(např. obec, bytový podnik, realitní kancelář – název, sídlo, IČO a označení osoby pověřené předáním) 
Přejímající:  ....................................................................................................
(označení správní firmy, např. příspěvkové, rozpočtové organizace, realitní kanceláře – název, sídlo, IČO a označení osoby pověřené převzetím)   

Charakteristika přebíraného obytného domu

č. p. ..............

č. or. ......................

katastrální území .....................................................

ulice (náměstí) ........................................................

obec ................................................

Rok výstavby: ...........................................................

Pořizovací hodnota: .................................................

Oprávky: ..................................................................

Zůstatková hodnota: ................................................

Pozemek: č .............. druh: ......................................

výměra: ............................................... m2

cena: ................................................... Kč

Datum předání a převzetí objektu: ..........................

Nájemné bude přejímajícím po dohodě poprvé inkasováno za měsíc ...............................................


Přehled předaných písemností

Na základě uzavřené smlouvy o správě domu (vzájemné dohody) byly dnešního dne předány přejímajícímu přebíraného obytného domu také dále uvedené písemnosti vztahující se k této nemovité věci.

Přehled písemností, které jsou předávány jako nedílná příloha tohoto protokolu:

  • stavební dokumentace (projektová dokumentace, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí apod.);

  • pasporty domu, bytů a nebytových prostor;

  • smlouvy o nájmu k jednotlivým bytům (případně u starších nájmů dohody o předání a převzetí bytů či rozhodnutí o přidělení bytu podle zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty);

  • evidenční listy pro výpočet nájemného (u bytů, kde se dosud uplatňuje regulované nájemné podle zrušené vyhlášky MF č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu);

  • smlouvy o nájmu nebytových prostor (uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, či zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění účinném do 31. 12. 2013);

  • smlouva na dodávku elektřiny pro osvětlení společných prostor v domě, provoz výtahu, společné

Nahrávám...
Nahrávám...