dnes je 23.7.2024

Input:

Protokol - § 18 SŘ - obecně

22.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.7 Protokol - § 18 SŘ - obecně

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Protokol o ústním jednání (§ 18 zákona č. 500/2004 Sb.)

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD: 
K č. j.:.  V dne  
 Protokolace prováděna od ...... hod do ...... hod  
Jméno, příjmení a funkce nebo služební číslo oprávněné úřední osoby, která úkon provedla:
..................................................................................................................................................................  
PROTOKOL
  • - o ústním jednání
  • - o ústním podání
  • - o výslechu svědka
  • - o výslechu znalce
  • - o provedení důkazu listinou
  • - o ohledání
  • - o ...................................... (jiných úkonech souvisejících s řízením v dané věci)
 
ve věci:   

Dále je třeba uvést údaje umožňující identifikaci přítomných osob .........................................................

(těmi se rozumějí jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jiný údaj podle zvláštního zákona)

Vylíčení průběhu předmětných úkonů:

.................................................................

Protokol

Nahrávám...
Nahrávám...