dnes je 13.7.2024

Input:

Prohlášení zástavního věřitele - Příloha č.7 smlouvy developerské

6.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.16.5 Prohlášení zástavního věřitele - Příloha č.7 smlouvy developerské

JUDr. Petra Kejvalová

Zde klikněte pro stažení vzoru.

Vzor
Příloha č. 7
Prohlášení Zástavního věřitele

[bude přiloženo prohlášení Úvěrující banky – příslib vzdání se zástavního práva Úvěrující banky, v němž budou uvedeny podmínky, za kterých Úvěrující banka vystaví kvitanci, tj. potvrzení o zániku zástavního práva]

VÝKLAD:

Developerské smlouvy obvykle zahrnují:

  • - rezervační smlouvu,
  • - smlouvu o smlouvě budoucí kupní,
  • - kupní smlouvu,
  • - smlouvu o jistotním účtu či jinou smlouvu o úschově.

Při nastavování smluv je zásadní, zda výstavba probíhá na základě tzv. projektového financování a úvěrující banka developera zřizuje k nemovitostem zástavní právo a práva související. Pokud projektové financování není, je situace pro developera o to jednodušší, protože si celý systém smluv a proces financování upraví podle své vůle.

Pokud úvěrující banka je ‒ s úvěrující bankou developera je zapotřebí nejprve nastavit systém smluv a platební podmínky; podmínky kdy a kam a v jaké výši budou skládány jednotlivé části kupní ceny, zda úvěrující banka souhlasí případně s jistotním účtem či jiným druhem úschovy a zejména za jakých okolností se banka vzdá svých práv – standardně je to až poté, co obdrží celou kupní cenu na tzv.

Nahrávám...
Nahrávám...