dnes je 20.6.2024

Input:

Prohlášení pronajímatele - vlastníka

17.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.4.5
Prohlášení pronajímatele – vlastníka

red

Vzor ke stažení ve formátu rtf zde

Nájemce:

se sídlem:

IČ:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném

zastoupen:

(dále jen “nájemce“)

a

Pronajímatel:

se sídlem:

IČ:

zapsán

zastoupen

(dále jen “pronajímatel“)

Věc: Prohlášení pronajímatele – vlastníka o zajištění svozu komunálního odpadu

Pronajímatel a Nájemce, uzavřeli dne .................. Smlouvu o nájmu nebytových prostor a zabezpečování služeb spojených s

Nahrávám...
Nahrávám...