dnes je 23.7.2024

Input:

Příslušnost k vedení odvolacího řízení o poplatku za znečišťování ovzduší

14.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Platební výměry na poplatek za znečišťování ovzduší jsou vyměřeny podle § 139 daňového řádu a § 15 zákona o ochraně ovzduší. Poplatek je třeba považovat pro účely daňového řádu za daň s odkazem na § 2 odst. 3 písm. a) tohoto zákona.

Charakter peněžitého plnění jako daně určuje použití procesní úpravy bez ohledu na hmotněprávní vymezení peněžitého plnění, jak je provedeno v zákoně o ochraně ovzduší.

Správcem daně je podle § 10 odst. 1 daňového řádu správní orgán nebo jiný státní orgán v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní. Správu poplatku vykonávají a správcem daně jsou podle výslovného vymezení v § 15 odst. 13

Nahrávám...
Nahrávám...