dnes je 13.7.2024

Input:

Předvolání svědka k nařízenému konání ústního jednání

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.1 Předvolání svědka k nařízenému konání ústního jednání

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD:

 
Předvolávaný k podání vysvětlení  
Pan(-í)   roč. ....  
Čj.
 
Vyřizuje:
 
V

dne  

Vzor
Výzva (předvolání) k podání vysvětlení

Podle ust. 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád) Vás tímto předvoláváme k podání nezbytného vysvětlení k prověření *)oznámení / ostatního podnětu / vlastního zjištění, který by mohl být důvodem k zahájení řízení z moci úřední ve věci ...............................................................................................

Dostavte se dne ............................... v ............ hodin do kanceláře č. ............ budovy Městského úřadu ............, odbor ............

Poučení:

Podle ust. § 137 odst. 2 SŘ je každý povinen podat správnímu orgánu vysvětlení.

Tomu, kdo bezdůvodně odepře podat vysvětlení, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 5.000,-- Kč.

O odepření vysvětlení obdobně platí to, co pro odepření součinnosti při dokazování a zákaz výslechu; tedy:

  • - podle § 50: “ ........ Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.“
  • - podle § 55 SŘ:

“(2) Svědek nesmí být vyslýchán o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které je povinen zachovat v tajnosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem zproštěn.

(3) Svědek nesmí být vyslýchán též tehdy, jestliže by svou výpovědí porušil státem

Nahrávám...
Nahrávám...