dnes je 20.6.2024

Input:

Předávací protokol - Příloha č.6 smlouvy developerské

6.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.16.4
Předávací protokol - Příloha č.6 smlouvy developerské

JUDr. Petra Kejvalová

Zde klikněte pro stažení vzoru.

Příloha č. 6

Vzor Předávacího protokolu

PROTOKOL BYTOVÉ JEDNOTKY – PŘEDÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

Bytová jednotka: ...............

Předávající:

....

IČO ...

se sídlem ......

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ....., oddíl ..., vložka .....

zastoupena .........

Přebírající:

Jméno a příjmení: ....................................

R. č.:......................................................

Trvale bytem ..........................................

Přebírající bytovou jednotku přebírá na základě uzavřené kupní smlouvy s Předávajícím ze dne .............................................

I.

Věcné určení bytové jednotky a jejího příslušenství

Bytový dům: ..........

Bytová jednotka č. ............................../ ....... NP Budovy

Vybavení bytu:

.

.

.

.

Další záznamy k bytu:

................

Klíče předávané k bytu:

................

Předávající Přebírajícího výslovně upozorňuje na nutnost výměny zámku vstupních dveří do Jednotky s ohledem na skutečnost, že Předávající negarantuje, že byly Přebírajícímu předány všechny existující exempláře klíče od vstupních dveří do Jednotky.

Dokumentace předávaná k bytu:

...............

Nahrávám...
Nahrávám...