dnes je 13.7.2024

Input:

Předávací protokol při převzetí domu do správy od předchozího správce

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4.2 Předávací protokol při převzetí domu do správy od předchozího správce

Mgr. Adriana Kvítková

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf.

Předávací protokol při převzetí domu do správy

Vzor
(převzetí od předchozího správce)

Předávající:

……… (název společnosti)

se sídlem ……

IČ ……

jednající ……. jednatelem

Přejímající:

……… (název společnosti)

se sídlem ……

IČ ……

jednající ……. jednatelem

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl přejímajícím převzat do správy následující obytný dům

dům č.p. .............. katastrální území ....................................................................................................., LV č. ………

ulice (náměstí) ........................................................ č. or. ...................... obec ……………………………

rok výstavby: ...........................................................

počet jednotek: ………………

odhadovaná hodnota domu: ................................................... Kč

související pozemek: parc. č. .............. druh: ......................................

výměra: ............................................... m2

odhadovaná hodnota pozemku: ................................................... Kč

Příspěvky na správu domu a zálohy na služby spojené s užíváním bytů budou novým správcem po dohodě poprvé inkasovány za měsíc ...............................................

Předané písemnosti:

Na základě uzavřené smlouvy o výkonu správy nemovitosti byly dnešního dne předány novému správci tohoto obytného domu také dále uvedené písemnosti vztahující se k této nemovitosti.

Přehled písemností, které jsou předávány jako nedílná příloha tohoto protokolu (v prosté kopii):

 • stavební dokumentace (projektová dokumentace, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí apod.);

 • pasporty domu, bytů a nebytových prostor;

 • evidenční listy pro výpočet příspěvků na správu domu a záloh na služby

 • smlouva na dodávku elektřiny pro osvětlení společných prostor v domě, provoz výtahu, společné televizní a rozhlasové antény atd.;

 • smlouva na dodávku vodného a stočného;

 • smlouva na dodávku tepla a teplé užitkové vody;

 • smlouva na dodávku plynu;

 • smlouva na zajištění odvozu domovního odpadu;

 • smlouva na zajištění úklidu domu a chodníku;

 • smlouva na zajištění revizí a mazání výtahu;

 • smlouva na zajištění provozu společné televizní a rozhlasové antény;

 • pojistná smlouva na pojištění domu;

 • dokumentace k hasícím přístrojům včetně revizí;

 • další smlouvy podle rozsahu vybavení domu.

Přehled o stavu domovních měřidel:

    Elektroměr    Vodoměr    Plynoměr   
Číslo měřidla               
Datum provedení odečtu               
Stav měřidla               

Seznam předaných základních prostředků a dalších předmětů vybavení domu: (při větším počtu je třeba provést soupis do přílohy, která se stává nedílnou součástí protokolu – inventární seznam)

Nahrávám...
Nahrávám...