dnes je 20.5.2024

Input:

Poplatník místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

3.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě domu rozděleného na více bytových jednotek, např. 6, z toho ve 4 jsou osoby přihlášené k trvalému pobytu a ve 2 nikoli, platí vlastník domu poplatky za 2 byty 2 poplatky nebo jen 1 poplatek za dům (nemovitost)?

Stanovisko

V souladu s § 10e zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), poplatníkem místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od 1. ledna 2021 je

a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Jak vyplývá z výše uvedeného stanovení, poplatníkem předmětného místního poplatku je buď fyzická osoba přihlášená v obci (tj. nejčastěji k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel – viz § 16c zákona o místních poplatcích), anebo vlastník nemovité věci [tj. nejen fyzická osoba, ale i osoba právnická, stejně však také – na základě zákonné fikce – fond bez právní osobnosti (svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností), do něhož je příslušná nemovitá věc vložena – viz § 10r zákona o místních poplatcích] zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Okruh poplatníků z titulu vlastnictví nemovité věci se – oproti předchozímu místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – významně rozšířil (poplatníkem je nejen fyzická osoba, ale jak je uvedeno výše, i právnická osoba, stejně tak i fond bez právní osobnosti, do něhož je příslušná nemovitá věc vložena), přičemž v důsledku změny terminologie zákona o místních poplatcích provedené v návaznosti na občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), podle kterého nemusejí relevantní stavby (byty, rodinné domy, rekreační stavby)

Nahrávám...
Nahrávám...