dnes je 20.5.2024

Input:

Oznámení - adresované účastníkům řízení - o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí

24.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.0 Oznámení - adresované účastníkům řízení - o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Katastrální úřad pro ............................ kraj

katastrální pracoviště ................................

Č.j.:

Oprávněná úřední osoba:

Dne:

Oznámení o shromážděných podkladech rozhodnutí podle § 36 odst. 3 SŘ

Katastrální úřad pro .................................... kraj, katastrální pracoviště ... obdržel dne ... nesouhlas pana ... s oznámením o provedení opravy chyby, kterou provedl Katastrální úřad pro ... kraj, katastrální pracoviště ... na základě žádosti paní ...................................., narozené ...................................., bytem ...................................., ve vztahu k právu odpovídajícímu věcnému břemeni zapsanému na listu vlastnickém číslo .................................... v obci a katastrálním území ...................................., pokud jde o pozemky parc. č. .................................... a parc. č. .................................... jako pozemky oprávněné a pozemky parc. č.

Nahrávám...
Nahrávám...