dnes je 23.5.2024

Input:

Nález ústavního soudu k zákonu o střetu zájmů u obcí a měst

12.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020, sp. zn. Pl. ÚS 38/17, o návrhu skupiny 42 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení § 2 odst. 1 písm. q), § 10 odst. 2 a 3 a § 11 odst. 3 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., a návrhu skupiny 60 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení § 10 odst. 3 a 14b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb. a zákona č. 112/2018 Sb., za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky, jako účastníků řízení, vlády jako vedlejší účastnice řízení a skupiny 60 senátorů Senátu Parlamentu České republiky, jako vedlejší účastnice řízení, ve vztahu k návrhu na zrušení slov „místostarosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy nebo“ a slov „obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy,“ v § 2 odst. 1 písm. q) zákona č. 159/2006 Sb., jakož i ve vztahu k § 10 odst. 2 a § 11 odst. 3 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb. (publikovaný pod č. 149/2020 Sb.)

Ústavní soud rozhodl, že ustanovení § 14b odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zákona č. 112/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, se ruší uplynutím dne 31. prosince 2020; ve zbývající části se návrhy zamítají.

Právní věty nálezu:

I. Zásah do soukromí je méně intenzivní v situaci, kdy veřejný

Nahrávám...
Nahrávám...