dnes je 21.7.2024

Input:

Metodika evidence spisů ve správním řízení a způsob předávání spisů mezi správními orgány

9.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1 Metodika evidence spisů ve správním řízení a způsob předávání spisů mezi správními orgány

MV ČR

Pro evidenci spisů ve správním řízení a pro způsob předávání spisů mezi správními orgány se

doporučuje tento postup:

1. Žádost, kterou se zahajuje správní řízení,1 se v den doručení opatří otiskem

podacího razítka s číslem jednacím,2 k němuž se založí sběrný arch.3 Oznámení o zahájení

správního řízení z moci úřední4 se opatří rovněž číslem jednacím, k němuž se založí sběrný

arch. Obdobně se bude postupovat i v případě, kdy se věc odkládá,5 případně, kdy správní

orgán nařídí exekuci.6 Spisová značka podle správního řádu7 je svou podobou shodná

s číslem jednacím sběrného archu.

2. Všechna podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí, další

dokumenty, které se vztahují k dané věci, a přílohy se označí číslem jednacím sběrného archu,

lomeným pořadovým číslem dokumentu ze sběrného archu. Označení dokumentu se

u doručených dokumentů vepíše do podacího razítka, u dokumentů vlastních na první

Nahrávám...
Nahrávám...