dnes je 25.4.2024

Input:

Košilka na spis

22.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.4 Košilka na spis

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
“Košilka“ na spis + soupis součástí spisu podle § 17 zákona č. 500/2004 Sb.

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD:

Odbor:
Kontakt:
 
Spisová značka:  
Věc:  

Tabulka


Účastníci řízení: 
TYP
  • - žadatel dle § 27 odst. 1 písm. a)
  • - další dotčená osoba dle § 27 odst. 1 písm. b)
  • - dotčená osoba dle § 27 odst. 2
  • - osoba, o které to stanoví zvl. zákon § 29 odst. 3
 
JMÉNOaPŘÍJMENÍ DATUMNAROZENÍ TRVALÝPOBYT ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ POZNÁMKA:
např.
- zmocněnec dle plné moci ze dne .....
- ustanoven opatrovník dle § 32 
      
      
      
      

Tabulka


Řízení zahájeno: 
*) na žádost doručena dne  
*) z podnětu správního orgánu dne  

Tabulka


Oprávněné úřední osoby: 
DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ FUNKCE POZNÁMKA 
    
    
    

Tabulka


Skartační znak:  

Tabulka


Utajovaná část: ANO X NE 

Tabulka


Soupis všech součástí spisu spisové značky:  
LIST ČÍSLO DATUM vložení do spisu  ČÍSLO JEDNACÍ SOUČÁST SPISU(podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí aj. písemnosti)  POZNÁMKA 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  • - Podle ust. § 17 SŘ se v každé věci zakládá spis. Každý spis musí být označen spisovou značkou.
  • - Spis tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí a další písemnosti, které se vztahují k dané věci.
  • - Přílohou, která je součástí spisu, jsou zejména důkazní prostředky, obrazové a zvukové záznamy a záznamy na elektronických médiích.
  • - Spis musí obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vloženy.
  • - Z důvodu ochrany utajovaných informací a z důvodu ochrany jiných skutečností, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, se v případech stanovených zvláštním zákonem část písemností nebo
Nahrávám...
Nahrávám...