dnes je 20.6.2024

Input:

Dodatek k nájemní smlouvě - prodloužení smlouvy o nájmu

28.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.0.2
Dodatek k nájemní smlouvě – prodloužení smlouvy o nájmu

JUDr. Michal Kalenský

Vzor ke stažení ve formátu rtf

Vzor pro nakladatelství Verlag Dashöfer, spol. s r. o. vypracoval JUDr. Michal Kalenský, advokát | partner, K2 Legal s.r.o., advokátní kancelář.

Název / Jméno a příjmení: ***

Sídlem / Bytem: ***

Adresa pro doručování: ***

IČO: / r.č.: ***

(dále též "Pronajímatel")

a

Název / Jméno a příjmení: ***

Sídlem / Bytem: ***

Adresa pro doručování: ***

IČO: / r.č.: ***

(dále též "Nájemce")

(Pronajímatel a Nájemce dále též společně jako "smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě

(dále též "Dodatek“):

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne *** nájemní smlouvu, na základě které Pronajímatel pronajal Nájemci *** (dále též "Nájemní smlouva").

1.2 Doba trvání nájmu byla v Nájemní smlouvě

Nahrávám...
Nahrávám...