dnes je 23.4.2024

Input:

Časové omezení vypouštění odpadních vod v integrovaném povolení

15.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Integrované povolení musí v souladu s ustanovením § 13 zákona o integrované prevenci obsahovat kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem mimo jiné také tzv. závazné podmínky provozu. Jedná se o specifické podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, a o postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek.

Podle ustanovení § 13 odstavce 6 zákona č. 76/2002 Sb. musí závazné podmínky provozu uložené úřadem vždy zahrnovat podmínky, postupy a opatření, které by jinak byly stanoveny na základě zvláštních právních předpisů. Zvláštním právním předpisem, který upravuje ochranu povrchových a podzemních vod, je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 8 vodního zákona je třeba k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních povolení k nakládání s

Nahrávám...
Nahrávám...