dnes je 25.4.2024

Input:

84/2022 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

č. 84/2022 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. dubna 2022 č. 313
o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

V návaznosti na usnesení vlády č. 147 ze dne 2. března 2022, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky nouzový stav, a ve smyslu § 5 písm. b), c), e) a f) a § 6 odst. 1 písm. b), c) a d), odst. 2 písm. b), d), e), f) a g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, vláda rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. g) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 14. dubna 2022 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
I. nařizuje
1. poskytovatelům sociálních služeb poskytnout sociální služby v nezbytné míře cizincům, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých
Nahrávám...
Nahrávám...