dnes je 12.6.2024

Input:

84/2019 Sb., Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

č. 84/2019 Sb., Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
VYHLÁŠKA
ze dne 20. března 2019
o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:
§ 1
Vymezení zón
(1) Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen „zóna”) na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras1) .
(2) Vyznačení hranic zón na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu2) .
(3) Orientační grafické
Nahrávám...
Nahrávám...