dnes je 23.7.2024

Input:

84/2018 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín konaných ve dnech 18. a 19. května 2018 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. května 2018 (II. kolo)

č. 84/2018 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín konaných ve dnech 18. a 19. května 2018 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. května 2018 (II. kolo)
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 28. května 2018
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín konaných ve dnech 18. a 19. května 2018 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. května 2018 (II. kolo)
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín konaných ve dnech 18. a 19. května 2018 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. května 2018 (II. kolo).

  
I.
Souhrnné výsledky I. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín konaných ve dnech 18. a 19. května 2018.
V I. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín konaných ve dnech 18. a 19. května 2018 nebyl ve smyslu ustanovení § 75 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen žádný kandidát.
 
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
 
 
Počet zvolených senátorů
0
Počet volebních okrsků
147
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
147
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů
107 460
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
17 139
Procento volební účasti
15,95
Počet odevzdaných úředních obálek
17 134
Počet platných hlasů celkem
17 025

  
II.
Souhrnné výsledky II. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín konaných ve dnech 25. a 26. května 2018.
 
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
 
 
Počet zvolených senátorů
1
Počet volebních okrsků
147
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
147
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů
107 488
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
11 184
Procento volební účasti
10,40
Počet odevzdaných úředních obálek
11 181
Počet platných hlasů celkem
11 139

  
Ve II. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín konaných ve dnech 25. a 26. května 2018 byl ve smyslu ustanovení § 76 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen senátor:
 
JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH VE II. KOLE
Volební obvod
 
 
 
Přihlášen politic. stranou, politic. hnutím nebo koalicí
číslo
sídlo
Senátor
Věk
Politická příslušnost
 
 
 
 
 
 
Nahrávám...
Nahrávám...