dnes je 13.7.2024

Input:

79/2021 Sb., Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití

č. 79/2021 Sb., Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. února 2021
o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití
Vláda nařizuje k provedení § 42a odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 13/2021 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje pravidla pro vytvoření jednoznačného označení identifikujícího subjekt převádějící palnou zbraň podle § 42a zákona o zbraních (dále jen „jednoznačné označení”).
§ 2
Podoba jednoznačného označení
(1)  Jednoznačné označení tvoří zkratka subjektu převádějícího palnou zbraň, po které bezprostředně bez mezery následuje rok uskutečnění takového převodu.
(2)  Zkratku subjektu převádějícího palnou zbraň
a)  představuje v případě obce text „CZ”, po kterém bezprostředně bez mezery následuje poštovní směrovací číslo adresy, odkud je palná zbraň převáděna, popřípadě obecního úřadu,
b)  představuje v případě ozbrojených sil nebo sboru jiného státu dvoumístný alfabetický kód země z číselníku zemí (ČZEM)1) Českého statistického úřadu, nebo
c)  stanoví v případě subjektů neuvedených v písmenu a)
Nahrávám...
Nahrávám...