dnes je 21.7.2024

Input:

71/2018 Sb., Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019

č. 71/2018 Sb., Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019
VYHLÁŠKA
ze dne 23. dubna 2018
o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. a) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Nastavitelné parametry přerozdělování
Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 2
Obsah, struktura a formát předávaných údajů
(1)  Údaje nezbytné pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování jsou údaje o
a)  anonymizaci pojištěnce podle bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b)  registrovaných pojištěncích podle bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,
c)  nákladech na zdravotní služby oceněné podle vyhlášky č. 64/2018 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování, (dále jen „údaje o nákladech”) podle bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce a
d)  spotřebě léčivých přípravků podle bodu 4 přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(2)  Požadavky na obsah, strukturu a formát údajů podle odstavce 1 jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3)  Zdravotní pojišťovny zašlou Ministerstvu zdravotnictví ve lhůtě stanovené v § 20c zákona údaje podle odstavce 1. Zdravotní pojišťovny použijí při zpracování údajů podle odstavce 1 anonymizační tabulky, které jim správce centrálního registru pojištěnců poskytne nejpozději 2 měsíce před uplynutím lhůty podle věty první.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2018.
 
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 71/2018 Sb.
Nastavitelné parametry přerozdělování
Nastavitelné parametry přerozdělování podle § 20a odst. 2 zákona, použité pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělení účinných od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, se stanoví takto:
1.  Seznam farmaceuticko-nákladových skupin ve formátu podle oddílu A odst. 1 přílohy č. 2 zákona
 
Číslo
Kód
Název
Definiční skupiny léčiv
Vyřazovací pravidla
1
GLA
Glaukom
S01E
 
2
THY
Poruchy štítné žlázy
H03A, H03B
 
3
PSY
Antipsychotika, Alzheimerova choroba, léčba závislostí
N05A mimo (N05AL03, N05AN01), N06DA, N06DX01, N07BB, N07BC51
 
4
DEP
Léčba antidepresivy
N06A mimo (N06AA09, N06AX21)
ne, pokud zároveň PSY
5
CHO
Hypercholesterolémie
C10 mimo (C10AC01, C10BX03)
ne, pokud zároveň DM1, DM2, DMH
6
DMH
Diabetes s hypertenzí
A10 a zároveň C02 mimo (C02KX, C02CA04), C03 mimo (C03CA01), C07, C08 mimo (C08CA06), C09
 
7
COP
Těžké astma, chronická obstrukční choroba plic
R03AC18, R03AK03, R03BB
 
8
AST
Astma
R03 mimo (R03AC18, R03AK03, R03BB, R03CA02, R03BC01, R03CC02, R03CC13)
ne, pokud zároveň COP
9
DM2
Diabetes typu II
A10
ne, pokud zároveň DM1, DMH
10
EPI
Epilepsie
N03 mimo (N03AX12, N03AX16,N03AE01)
 
11
CRO
Crohnova choroba, ulcerózní kolitida
A07EA06, A07EC02
 
12
KVS
Srdeční choroby
C01A, C01B, C01D, C01EB15, C01EB17, C03CA01
 
Nahrávám...
Nahrávám...