dnes je 20.5.2024

Input:

70/2022 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 2.5.2022

č. 70/2022 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 2.5.2022
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. března 2022 č. 236
o přijetí krizového opatření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
106/2022 Sb.
(k 2.5.2022)
mění v bodě I. bod 1

V návaznosti na usnesení vlády č. 147 ze dne 2. března 2022, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. b), c), e) a f), § 6 odst. 1 písm. b), c) a d) a § 6 odst. 2 písm. b), d), e), f) a g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 25. března 2022 od 00:00 hod.
I. stanoví, že
1. lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území České republiky podle § 98 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 odst. 8 větou první zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, pro cizince uvedené v § 3 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, (dále jen „vysídlené osoby”) činí 3 pracovní dny ode dne této změny,
 
Nahrávám...
Nahrávám...