dnes je 13.7.2024

Input:

50/2022 Sb., Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 s motivem budování československé měny

č. 50/2022 Sb., Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 s motivem budování československé měny
VYHLÁŠKA
ze dne 3. března 2022
o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 s motivem budování československé měny
Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:
§ 1
Dnem 30. března 2022 se k budování československé měny vydává pamětní bankovka po 100 Kč vzoru 2022 (dále jen „bankovka”).
§ 2
(1)  Bankovka je 84 mm široká a 194 mm dlouhá. Přípustná odchylka v její šířce je 1,5 mm a v její délce 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně zbarveném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem, běločarým vodoznakem a ochranným proužkem.
(2)  Stupňovitý vodoznak je umístěn na nepotištěném okraji bankovky (dále jen „kupon”) a tvoří jej portrét Karla Engliše. Vedle stupňovitého vodoznaku s portrétem Karla Engliše je směrem ke středu bankovky běločarý vodoznak označující hodnotu „100” a květ sasanky.
(3)  Ochranný proužek o šířce 1,4 mm je zapuštěn do papíru v kolmém směru k delší straně bankovky po celé její šířce, při pohledu z lícní strany v její pravé polovině. V průsvitu je na proužku čitelný opakující se negativní mikrotext „1880 - 1961” a dva trojlístky.
(4)  Bankovka je opatřena ochrannou soutiskovou značkou ve střední dolní části tiskového obrazce lícní a rubové strany v podobě linek a plošek v kruhu. V průsvitu proti světlu se linky a plošky soutiskové značky z obou stran bankovky spojí ve stylizovaná písmena KE.
(5)  Bankovkový papír použitý pro tisk bankovek je opatřen viditelnými oranžovými ochrannými vlákny o délce přibližně 6 mm.
(6)  Na lícní i rubové straně bankovky jsou tiskem z plochy vytištěny na kuponu žluté kroužky.
§ 3
(1)  Na líci bankovky je v levé části tiskového obrazce portrét československého ministra financí a pozdějšího guvernéra Národní banky Československé Karla Engliše. Je vytištěn tiskem z hloubky v barvě tmavohnědé. Text „KAREL ENGLIŠ” je umístěn vlevo od portrétu a je vytištěn rovněž tiskem z hloubky v barvě tmavohnědé. Vpravo od portrétu je vyobrazena budova ústředí České národní banky v Praze se sousoším Světlonoše se lvem, která je vytištěna tiskem z plochy v odstínech zelené, okrové a hnědé barvy. Kolem sousoší je v řádcích opakující se pozitivní a negativní mikrotext se jmény představitelů centrální banky v letech 1919 - 2022. V dolní části budovy je umístěn hologram s motivem Řádu Tomáše Garrigue Masaryka III. třídy vzor 1990 s portrétem T. G. Masaryka z levého profilu. Vpravo od budovy je tiskem z hloubky vytištěna část slezské orlice v odstínech tmavohnědé barvy. Při spodním okraji bankovky vlevo je drobným písmem vytištěno tiskem z hloubky v barvě tmavohnědé jméno autorky výtvarného návrhu bankovky „EVA HAŠKOVÁ INV.”, vpravo jméno rytce „MARTIN SRB SC.”.
(2)  V pravé části tiskového obrazce je ve dvou řádcích umístěn text označující nominální hodnotu bankovky „STO KORUN ČESKÝCH”, pod ním je ve dvou řádcích uveden text označující název emisní banky „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA”. Plocha písmen slova „STO” je vyplněna opakujícím se
Nahrávám...
Nahrávám...