dnes je 13.7.2024

Input:

497/2021 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 497/2021 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK), ve znění účinném k 1.1.2024
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 14. prosince 2021
o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
427/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění přílohu
404/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění přílohu
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, oznamuje s účinností od 1. ledna 2022 zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK), (dále také „Seznam”).
Seznam vychází z nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění. Obsahuje kódy a názvy vybraných položek zemědělského a potravinářského zboží kapitol 01 až 22 kombinované nomenklatury a vybraného energetického zboží kapitol 27, 28, 29, 34, 38 a 44.
Znění číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK), je obsahem přílohy tohoto sdělení.
Platné znění Seznamu je v elektronické podobě zveřejněno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese

https:/www.czso.cz/csu/czso/seznam-zbozi-ktere-neni-urceno-pro-zjednodusene-vykazovani.
 
Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
 
Příloha
Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat
 
Kód kombinované nomenklatury 1 )
Název zboží
01012100
Koně, živí, plemenní čistokrevní
01012910
Koně, živí, na porážku (kromě plemenných čistokrevných)
01012990
Koně, živí (kromě na porážku, plemenných čistokrevných)
01013000
Osli, živí
01019000
Muly a mezci, živí
01022110
Jalovice (samice skotu, které se dosud neotelily), živé, plemenné čistokrevné
01022130
Krávy (samice skotu již otelené), živé, plemenné čistokrevné
01022190
Skot, živý, plemenný čistokrevný (kromě krav a jalovic)
01022905
Skot podrodu Bibos nebo Poephagus, živý (kromě plemenného čistokrevného)
01022910
Skot, živý, o hmotnosti <= 80 kg (kromě podrodu Bibos nebo Poephagus, plemenného čistokrevného)
01022921
Skot, živý, o hmotnosti > 80 kg a <= 160 kg, na porážku (kromě podrodu Bibos nebo Poephagus, plemenného čistokrevného)
01022929
Skot, živý, o hmotnosti > 80 kg a <= 160 kg (kromě na porážku, podrodu Bibos nebo Poephagus, plemenného čistokrevného)
01022941
Skot, živý, o hmotnosti > 160 kg a <= 300 kg, na porážku (kromě podrodu Bibos nebo Poephagus, plemenného čistokrevného)
01022949
Skot, živý, o hmotnosti > 160kg a <= 300 kg (kromě na porážku, podrodu Bibos nebo Poephagus, plemenného čistokrevného)
01022951
Jalovice (samice skotu, které se dosud neotelily), živé, o hmotnosti > 300 kg, na porážku (kromě podrodu Bibos nebo Poephagus, plemenných čistokrevných)
Nahrávám...
Nahrávám...