dnes je 1.10.2023

Input:

428/2021 Sb., Nařízení vlády o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

č. 428/2021 Sb., Nařízení vlády o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. listopadu 2021
o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
Vláda nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 19/2004 Sb. a zákona č. 210/2019 Sb.:
§ 1
(1) Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci realizovanou v regionu způsobilém pro podporu podle čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie nesmí za celou dobu čerpání investiční pobídky překročit tyto hodnoty:
a) v regionu soudržnosti Moravskoslezsko 30 %,
b) v regionu soudržnosti Střední Morava 30 %,
c) v regionu soudržnosti Severovýchod 30 %,
d) v regionu soudržnosti Severozápad 40 %.
(2) Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci realizovanou v regionu způsobilém pro podporu podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie nesmí za celou dobu čerpání investiční pobídky překročit tyto hodnoty:
a) v regionu soudržnosti Jihozápad v okresech Plzeň-sever a Tachov 25 %,
b) v regionu soudržnosti Jihozápad v okresech neuvedených v písmenu a) 20 %, pokud je rozhodnutí o příslibu vydáno do 31. prosince 2024, a 15 %, pokud je rozhodnutí o příslibu vydáno od 1. ledna 2025,
c) v regionu soudržnosti Jihovýchod 20 %, pokud je rozhodnutí o příslibu vydáno do 31. prosince 2024, a 15 %, pokud je rozhodnutí o příslibu vydáno od 1. ledna 2025,
d) v regionu soudržnosti Střední Čechy v okresech Rakovník, Kladno a Mělník 25 %,
e) v regionu soudržnosti Střední Čechy v okresech neuvedených v písmenu d) 20 %, pokud je rozhodnutí o příslibu vydáno do 31. prosince 2024, a 15 %, pokud je rozhodnutí o příslibu vydáno od 1. ledna 2025.
(3) Pokud investiční akci uskutečňuje malý nebo střední podnikatel1) , navyšuje se přípustná míra veřejné podpory podle odstavců 1 a 2 o 20 procentních bodů u malých podnikatelů a o 10 procentních bodů u středních podnikatelů, s výjimkou investičních akcí podle § 2 a 3.
§ 2
(1) Přípustná míra veřejné podpory pro část způsobilých nákladů, které přesahují 50 000 000 EUR a nepřesahují 100 000 000 EUR, činí 50 % hodnoty přípustné míry veřejné podpory v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky podle § 1 odst. 1 nebo 2.
(2) Hodnota způsobilých nákladů podle odstavce 1 se přepočte na eura kurzem Evropské centrální banky vyhlášeným pro den vydání rozhodnutí o příslibu.
§ 3
(1) Přesahují-li způsobilé náklady 100 000 000 EUR, lze veřejnou podporu poskytnout pouze po jejím předchozím schválení Evropskou komisí.
(2) Přípustná míra veřejné podpory pro část způsobilých nákladů, které přesahují 100 000 000 EUR, činí 34 % hodnoty přípustné míry veřejné podpory v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky podle § 1
Nahrávám...
Nahrávám...