dnes je 21.7.2024

Input:

418/2013 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 1.1.2014

č. 418/2013 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 1.1.2014
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 4. prosince 2013
o vydání cenových rozhodnutí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
438/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění cen. rozh. č. 3/2013 z 27.11.2013; rozhodnutí bylo uveřejněno v Energetickém regulačním věstníku ze dne 12. 12. 2013, v částce 10
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, cenové rozhodnutí č. 4/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, cenové rozhodnutí č. 5/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny, a cenové rozhodnutí č. 6/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým se stanovují regulované ceny související s
Nahrávám...
Nahrávám...