dnes je 20.5.2024

Input:

400/2022 Sb., Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 400/2022 Sb., Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. listopadu 2022
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
§ 1
Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:
a) v Plzeňském kraji Klášter augustiniánů v Pivoni,
b) v Ústeckém kraji
1. Zámek Jezeří s arboretem,
2. Klášter augustiniánů v Roudnici nad Labem,
c) v Jihomoravském kraji
1. Hrad Veveří,
2. Klášter augustiniánů s chrámem Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně,
3. Zámek Moravský Krumlov,
4. Zámek Rosice,
d) v Olomouckém kraji Zámek Plumlov.
(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Podmínka ochrany národních kulturních památek
Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.
 
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr kultury:
Mgr. Baxa v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 400/2022 Sb.
Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením
 
a) v Plzeňském kraji
 
Název:
Klášter augustiniánů v Pivoni
Popis:
areál tvoří konvent, kostel Zvěstování Panny Marie, hospodářská budova, ohradní zeď s portálem a další nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:
Domažlice
Obec:
Mnichov
Katastrální území:
Pivoň
Pozemky, parcelní čísla:
stavební parcely: 7/1, 8 pozemkové parcely: 59, 88 (část), 519, 531
Budova, číslo popisné:
1 (část obce Pivoň)
 
 
b) v Ústeckém kraji
 
1.
 
Název:
Zámek Jezeří s arboretem
Popis:
areál tvoří zámek, panský dům, vrátnice, kočárovna, hospodářská budova, hláska, bývalá bašta, arboretum a další nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:
Most
Obec:
Horní Jiřetín
Katastrální území:
Jezeří
Pozemek, parcelní číslo:
stavební parcely: 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 4 pozemkové parcely: 1/2, 68/1, 78, 96, 121/1, 152, 153, 154, 157, 170, 171, 172, 193/2 (část), 199/1 (část), 206/1, 221/1, 222, 224 (část), 226/1 (část), 252, 255, 259, 265
Budova, číslo popisné:
1 (část obce Jezeří)
Katastrální území:
Albrechtice u Mostu
Pozemek, parcelní číslo:
pozemková parcela: 643/1 (část)
 
 
2.
 
Název:
Klášter augustiniánů v Roudnici nad Labem
Popis:
areál tvoří kostel Narození Panny Marie, klášter, zvonice, torzo kostnice, klášterní zahrada s ohradní zdí, bývalý hřbitov a další nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemku parcelní číslo 4163 (pozemek komunikace, na kterém se nachází zapuštěná kamenná kašna rudného pramene)
Prostorové identifikační znaky:
Nahrávám...
Nahrávám...