dnes je 23.6.2024

Input:

396/2020 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo)

č. 396/2020 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo)
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 5. října 2020
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo)
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo).

  
I.
Celkové výsledky I. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín konaných ve dnech 2. a 3. října 2020.
 
Celkové údaje za volební obvod
 
 
Počet zvolených senátorů
1
Počet volebních okrsků
152
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
152
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů
103 214
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
31 258
Procento volební účasti
30,28
Počet odevzdaných úředních obálek
30 790
Počet platných hlasů celkem
29 916
V I. kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 byl ve smyslu ustanovení § 75 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen senátor:
 
JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH V I. KOLE
Volební obvod
 
 
 
Přihlášen politic. stranou, politic. hnutím nebo koalicí
číslo
sídlo
Senátor
Věk
Politická příslušnost
 
 
 
 
 
 
33
Děčín
Ing. Zbyněk Linhart
51
Bez politické příslušnosti
Koalice STAN, SLK
 
Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.
 
Nahrávám...
Nahrávám...