dnes je 27.5.2024

Input:

389/2017 Sb., Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění účinném k 1.1.2019

č. 389/2017 Sb., Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění účinném k 1.1.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 16. listopadu 2017
o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
277/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 2, § 5; vkládá novou přílohu
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., k provedení § 38b odst. 4 a § 75 odst. 5 a 6 veterinárního zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) výši paušální částky nákladů
a) veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů,
b) veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení k vývozu krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů,
c) spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky,
d) spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2018 a 2019.
§ 2
Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů
Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů (dále jen „vývozní paušální částka”) je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce a stanoví se na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu veterinární kontroly.
§ 3
Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení pro vývoz krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů
Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení k vývozu krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů, pokud třetí země určení z nákazových důvodů ověření tohoto osvědčení vyžaduje, je 100 Kč.
§ 4
Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu
(1) Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 150 Kč.
(2) Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním přílohy veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 50 Kč.
§ 5
Výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly
Výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2018 a
Nahrávám...
Nahrávám...