dnes je 16.7.2024

Input:

345/2012 Sb., Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění účinném k 1.1.2019

č. 345/2012 Sb., Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění účinném k 1.1.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 10. října 2012
o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
418/2017 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 5, § 6, § 7, § 8 a § 18
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví způsoby dispečerského řízení plynárenské soustavy (dále jen „dispečerské řízení”), pravidla spolupráce technických plynárenských dispečinků, termíny a rozsah údajů předávaných výrobci plynu, provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy a provozovateli zásobníku plynu pro dispečerské řízení, přípravu provozu, provoz a rozvoj plynárenské soustavy a vyhodnocování provozu plynárenské soustavy.
§ 2
Dispečerské řízení
(1)  Dispečerské řízení slouží k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu plynárenské soustavy nebo částí této soustavy a zahrnuje
a)  přípravu řízení provozu,
b)  operativní řízení provozu,
c)  vyhodnocení provozu.
(2)  Dispečerské řízení provádějí:
a)  technický plynárenský dispečink provozovatele přepravní soustavy,
b)  technické plynárenské dispečinky provozovatelů distribučních soustav,
c)  technické plynárenské dispečinky provozovatelů zásobníků plynu,
d)  technické plynárenské dispečinky výrobců plynu.
(3)  Provozovatelé distribučních soustav, provozovatelé zásobníků plynu a výrobci plynu neprodleně oznamují zřízení svého technického plynárenského dispečinku technickému plynárenskému dispečinku provozovatele soustavy, ke které je jejich zařízení připojeno.
(4)  Údaje potřebné pro přípravu provozu, operativní řízení provozu a vyhodnocení provozu přepravní soustavy, distribučních soustav, zásobníků plynu a výroben plynu (dále jen „údaje pro dispečerské řízení”) předávají účastníci trhu s plynem příslušnému provozovateli předem dohodnutým způsobem.
§ 3
Spolupráce provozovatelů
Provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav, provozovatelé zásobníků plynu a výrobci plynu, jejichž zařízení jsou připojena k přepravní nebo k distribuční soustavě,
a)  spolupracují při zpracování přípravy provozu, při zajišťování činností v operativním řízení, při vyhodnocení provozu,
b)  poskytují údaje a data pro přípravu provozu, operativní řízení, vyhodnocení provozu plynárenské soustavy a její rozvoj.
§ 4
Řízení plynárenské soustavy
(1)  Provozovatel přepravní soustavy při řízení toků plynu v přepravní soustavě prostřednictvím technického plynárenského dispečinku dispečersky řídí provoz přepravní soustavy a s příslušnými technickými plynárenskými dispečinky provozovatelů distribučních soustav připojených k přepravní soustavě, provozovatelů zásobníků plynu nebo s výrobci plynu koordinuje řízení
a)  výroben plynu připojených k přepravní soustavě,
b)  provozu distribučních soustav připojených k přepravní soustavě,
c)  provozu
Nahrávám...
Nahrávám...