dnes je 23.6.2024

Input:

328/2015 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění účinném k 1.10.2023

č. 328/2015 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění účinném k 1.10.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 3. prosince 2015,
kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
68/2019 Sb.
(k 23.3.2019)
mění § 2 a § 4; nové přechodné ustanovení
289/2023 Sb.
(k 1.10.2023)
mění § 2; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 57 odst. 6 a § 86 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 314/2015 Sb., a podle § 34 odst. 6 zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění zákona č. 314/2015 Sb.:
§ 1
(1)  Tato vyhláška upravuje seznamy zemí, které Česká republika považuje za bezpečné země původu, bezpečné třetí země a evropské bezpečné třetí země1) .
(2)  Tato vyhláška dále upravuje vzor průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany2) a vzor průkazu žadatele o poskytnutí dočasné ochrany.
§ 2
Česká republika považuje za bezpečnou zemi původu1)
1.  Albánii,
2.  Alžírsko,
3.  Arménii,
4.  Austrálii,
5.  Bosnu a Hercegovinu,
6.  Černou Horu,
7.  Ghanu,
8.  Gruzii,
9.  Indii,
10.  Island,
11.  Kanadu,
12.  Kosovo,
13.  Lichtenštejnsko,
14.  Severní Makedonii,
15.  Maroko,
16.  Moldavsko,
17.  Mongolsko,
18.  Norsko,
19.  Nový Zéland,
20.  Senegal,
21.  Velkou Británii a Severní Irsko,
22.  Spojené státy americké,
23.  Srbsko,
24.  Švýcarsko,
25.  Tunisko.
 
§ 3
Česká republika nestanovuje seznam bezpečných třetích zemí1) .
§ 4
Česká republika považuje za evropskou bezpečnou třetí zemi1)
1.  Černou Horu,
2.  Moldavsko, s výjimkou Podněstří.
§ 5
(1)  Vzor průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce2) .
(2)  Vzor průkazu žadatele o poskytnutí dočasné ochrany je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. prosince 2015.
 
Nahrávám...
Nahrávám...