dnes je 13.7.2024

Input:

326/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění účinném k 1.7.2015

č. 326/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění účinném k 1.7.2015
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 11. září 2000
o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
193/2001 Sb.
(k 15.6.2001)
mění § 5 a § 8
147/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 4, § 5 a § 7; ruší § 8
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 153 odst. 2 k provedení § 33 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a podle § 120 odst. 2 k provedení § 14 odst. 9 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze:
Označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy
§ 1
Provedení tabulek k označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy včetně barvy a velikosti stanoví obec a hlavní město Praha (dále jen „obec”) jednotně pro celé území obce.
§ 2
(1)  Tabulky s názvem ulice nebo ostatních veřejných prostranství v obci se umístí tak, aby byly viditelné.
(2)  Tabulky s názvem ulice v obci se umístí vždy na začátku a na konci každé ulice a před a za křižovatkou s jinou ulicí.
§ 3
Uvádějí-li se názvy ulic a ostatních veřejných prostranství v obci též v jazyce národnostní menšiny1) , je název v jazyce národnostní menšiny umístěn na téže tabulce pod názvem v českém jazyce. Velikost a
Nahrávám...
Nahrávám...